Veri Madenciliği Ders İçeriği


Ders İçeriği
Hafta No Konu Dosyalar
Hafta1 Veri Madenciliğine Giriş-1 Veri Madenciliğine Giriş
Hafta2 Veri Madenciliğine Giriş-2 Veri Madenciliğine Giriş
Hafta3 Veri Ön İşleme-1 Veri Ön İşleme-1
Hafta4 Veri Ön İşleme-2 Veri Ön İşleme-2
Hafta5 Sınıflandırma(Classification) Sınıflandırma
Hafta6 Sınıflandırma Yöntemleri Entropiye Dayalı Algoritmalar
Sınıflandırma ve Regresyon Ağaçları, Bellek Tabanlı Algoritmalar
Hafta7 Kümeleme(Clustering) Kümeleme
Hafta8 Vize Haftası
Hafta9 Vize Haftası
Hafta10 Birliktelik Kuralları Birliktelik Kuralları
Hafta11 Metin Madenciliği
Hafta12 Web Madenciliği Web Madenciliği
Hafta13 Veri Madenciliği Uygulamaları Veri Madenciliği ve Türkiye'deki Uygulama Örnekleri-(Savaş vd.,2012)
Hafta14 Ödev Sunumları