Diferansiyel Denklemler Dersi İçeriği

Not:Ünlü Matematikçilerin sunumu ile ilgili ders 3 Mayıs 2019 Cuma günü yapılacaktır. Listeler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Ünlü Matematikçiler

I. Öğretim Konu Anlatımı Listesi , II. Öğretim Konu Anlatımı Listesi

Ders İçeriği
Hafta No Konu
Hafta1 1. Çok Değişkenli Foksiyonlar
1.1 Taylor ve MacLaurin Serileri Açılımları
Hafta2 1.2 Extremum Noktalar
1.3 Yan Şartlı Extremumlar
Hafta3 2. Diferansiyel Denklemler
2.1 Diferansiyel Denklemlerin Tanımı ve Türleri
2.1.1 I. Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler
Hafta4 1. Değişkenlerine Ayrılabilir Diferansiyel Denklemler
2. Homojen Diferansiyel Denklemler
Hafta5 3. Homojen Hale Gelebilen Diferansiyel Denklemler
4. Lineer Diferansiyel Denklemler
Hafta6 5. Bernoulli Diferansiyel Denklemi
6. Tam Diferansiyel Denklemler
Hafta7 7. İntegrasyon Çarpanı
8. Riccati Diferansiyel Denklemi
Hafta8 Vize Haftası
Hafta9 Vize Haftası
Hafta10 2.1.2 Yüksek Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler
2.1.2.1 Sabit Katsayılı Yüksek Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler
Hafta11 2.1.2.2 Değişken Katsayılı Yüksek Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler
Hafta12 3. Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri
Euler Yöntemi
Runge-Kutta Yöntemi
Hafta13 4. Diferansiyel Denklem Sistemleri
4.1 Analitik Çözümler
4.2 Sayısal Çözümler
Hafta14 5. Çeşitli Problemler İçin Sayısal Çözüm Yöntemleri
5.1 Basit İterasyon Yöntemi
5.2 Newton Raphson Yöntemi
5.3 Yarılama Orta Nokta Yöntemi
6. Diferansiyel Denklemler Matlab Uygulamaları
Çalışma Soruları